Khóa khách sạn
 • Danh mục khóa khách sạn

  • Khóa thẻ khách sạn US11-YB1

   Khóa thẻ khách sạn US11-YB1

   7,337,000 đ

  • Khóa thẻ khách sạn US11-LB1

   Khóa thẻ khách sạn US11-LB1

   5,500,000 đ

  • Khóa thẻ khách sạn US11-LS1

   Khóa thẻ khách sạn US11-LS1

   5,500,000 đ

  • Khóa thẻ khách sạn US11-LB2

   Khóa thẻ khách sạn US11-LB2

   5,896,000 đ

  • Khóa thẻ khách sạn US11-LS3

   Khóa thẻ khách sạn US11-LS3

   4,554,000 đ

  • Khóa khách sạn US12-LS11B19% OFF

   Khóa khách sạn US12-LS11B

   7,535,000 đ6,127,000 đ

  • Khóa khách sạn US12-LB7B13% OFF

   Khóa khách sạn US12-LB7B

   8,745,000 đ7,640,000 đ

  • Khóa khách sạn US12-LB1B22% OFF

   Khóa khách sạn US12-LB1B

   9,823,000 đ7,650,000 đ

 • Phụ kiện khóa vân tay khách sạn

  • Tiết kiệm điện 30MF-LTT1

   Tiết kiệm điện 30MF-LTT1

   1,485,000 đ

  • Kiểm soát thang máy đa tầng A90-LTT1

   Kiểm soát thang máy đa tầng A90-LTT1

   33,946,000 đ

  • Gateway GA-LTT1-G2

   Gateway GA-LTT1-G2

   1,804,000 đ

  • Thẻ cảm ứng S50-LTT1

   Thẻ cảm ứng S50-LTT1

   101,200 đ

  • Bộ mã hóa thẻ EN-LTT129% OFF

   Bộ mã hóa thẻ EN-LTT1

   8,525,000 đ6,017,000 đ

 • Phụ kiện khóa thẻ khách sạn

  • Bộ ghi dữ liệu S70-L2

   Bộ ghi dữ liệu S70-L2

   7,810,000 đ

  • Bộ mã hóa thẻ 7MF-L2

   Bộ mã hóa thẻ 7MF-L2

   6,017,000 đ

  • Kiểm soát thang máy đa tầng A90-L2

   Kiểm soát thang máy đa tầng A90-L2

   33,946,000 đ

  • Tiết kiệm điện 30MF-L2

   Tiết kiệm điện 30MF-L2

   1,199,000 đ

  • Thẻ Mifare S50-L2

   Thẻ Mifare S50-L2

   101,200 đ

 • Phụ kiện khóa thẻ khách sạn II

  • Bộ mã hóa thẻ 7MF-Y1

   Bộ mã hóa thẻ 7MF-Y1

   14,437,500 đ

  • Bộ ghi dữ liệu & mã hóa thẻ S70-Y1

   Bộ ghi dữ liệu & mã hóa thẻ S70-Y1

   21,659,000 đ

  • Kiểm soát thang máy đa tầng A90-Y1

   Kiểm soát thang máy đa tầng A90-Y1

   23,848,000 đ

  • Tiết kiệm điện 30MF-Y1

   Tiết kiệm điện 30MF-Y1

   962,500 đ

  • Thẻ Mifare S50-Y1

   Thẻ Mifare S50-Y1

   102,300 đ

0911914336